Return to Article Details การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายรูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล