กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่านตามแนวทาง PISA Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล