กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เงื่อนไขความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน กรณีศึกษา: บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรีและชุมชนบางรัก-ชุมชนบ้านสะพานช้าง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล