กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนำเสนออุดมการณ์ทางสังคมในกฎหมายโบราณอีสาน Download Download PDF