กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักประกันสุขภาพแรงงานประมงข้ามชาติและการปรับตัวภายใต้อนุสัญญาการทำงานในภาคประมงฉบับที่ 188: ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการพัฒนาในอนาคต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล