กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล