กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสื่อสารแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคนิค “การเล่าเรื่อง” เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล