กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการฟื้นฟูผู้พิการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล