กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรม การสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุข Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล