กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในประเทศไทย: กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล