กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประสานงานระหว่างองค์กร อำนาจหน้าที่ บทบาทขององค์กร และ เอกภาพในการบังคับบัญชาที่ส่งผลต่อการบริหารภาครัฐเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล