กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร: ศึกษากรณีการเลือกตั้งปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF