กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยและผลลัพธ์ของการนำระบบสูบน้ำบาดาลด้วยโซล่าเซลล์มาใช้ในการทำการเกษตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล