กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งตามหลักพุทธบริหาร การศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF