กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คำสอนเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรม ทางพระพุทธศาสนามหายาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF