กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์และประเมินผลต้นทุนลวดลายเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากโบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชรสำหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล