กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุค ของผู้บริโภคชาวลาวในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล