กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2021) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF