กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2019) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF