กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2018) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF