กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทอนาคตแรงงานไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF