กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พัฒนาการการจัดตั้ง การดำรงอยู่ และการปรับตัวของพรรคการเมือง ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF