กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF