กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะการแปลการเล่นคำส่อนัยทางเพศในบทบรรยายใต้ภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนของซีรีส์วายไทย: กรณีศึกษาซีรีส์วายไทยเรื่อง “เพราะเราคู่กัน” Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy