กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะเด่นของเนื้อหาจาก “เรื่องเล่า” ที่เร้าอารมณ์สะเทือนใจในเหตุการณ์สวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF