กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผู้ประกอบการจีนรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนวัฒนธรรมการค้าชายแดนภาคเหนือไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF