กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์การใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy