กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับครูภาษาจีนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy