กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพและปัญหาการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรของผู้บริหารศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF