กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ไทลื้อ: อัตลักษณ์การโยกย้ายถิ่นฐานและนโยบายรัฐไทยสมัยใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ฐานานุรูปแห่งพลเมืองไทย (พ.ศ. 2488-2558) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล