กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความสามารถทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนในจังหวัดพัทลุง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy