กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างความตลกขบขันในนิทานก้อมอีสานออนไลน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF