กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีการดัดแปลงนวนิยาย “บ่วงเสน่หา” ของกันยามาสสู่บทละครโทรทัศน์ “เกมเสน่หา” Download Download PDF