Return to Article Details Vol. 9 No. 2 (2023): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy