กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการบริหารจัดการที่สาธารณะประโยชน์แบบมีส่วนร่วม ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF