กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เครื่องมือวัดผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF