กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการจำหน่ายผลผลิตยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF