กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นโยบายการบริหารเมืองต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลก ด้วยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF