กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำงาน และความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy