กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้นความร่วมมือในการใช้ยาที่มีต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ดี ในหน่วยบริการปฐมภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy