กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตรวจสอบความไวและความจำเพาะของแบบประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานฉบับภาษาไทยและแบบวัดความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานฉบับภาษาไทยในเขตเมือง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy