กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาแอสไพรินในการป้องกันแบบปฐมภูมิต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy