กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เทคนิคการคืนข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy