กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการจ่ายยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจ่ายยา benzodiazepine ในผู้สูงอายุของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชวิถี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy