กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและระยะเวลาการมีชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยที่ไม่ใช่มะเร็ง ที่ได้รับการส่งปรึกษาเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy