กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีบาดแผลสดเกรด 1 จากอุบัติเหตุ หลังได้รับการดูแลตามแนวปฏบัติการดูแลบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางเคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy