กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเจ็บป่วยและความเชื่อเกี่ยวกับยาต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy