กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ในศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy