กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทํานายการเกิดภาวะ Microalbuminuria ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ในโรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy