กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทีมเวชศาสตร์ครอบครัวกับการแพทย์ทางเลือก และกรณีการใช้กัญชา รูปแบบหนึ่งของการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF